airplane transit sun | Ioannis Dimitriou

Photographer
Ioannis Dimitriou
Email
hermes.11658@gmail.com
Location of photo
Athens
Date/Time of photo
5-1-2013, 11:53
Equipment
Nikon D300, Takahashi 106 ED APO
Description
West of Athens