Blood Moon 2014_10_08, MiaoLi County, Taiwan

Photographer
huigwo.liu@msa.hinet.net
Email
huigwo.liu@msa.hinet.net
Location of photo
Miao-Li, Taiwan
Date/Time of photo
6:55pm, Oct 8, 2014
Equipment
TOA130+1.6x, 5D2, ISO1600, 8sec.
Description
Total Lunar Eclipse 6:55pm, Oct 8, 2014